نرم کننده احیا کننده مناسب موهای آسیب دیده

130,000 تومان180,000 تومان

نرم‌کننده احیاکننده و ضدریزش GVC علاوه بر رطوبت‌رسانی مو، باعث ترمیم و بازســازی مــــوهای خشک و آسیب دیده می‌شود.

صاف